top of page

Migratie is een erg gevoelig thema binnen het politieke debat. Partijen lijken vooral te strijden rond allerlei aannames, veronderstellingen en gevoelens. De feiten hebben vaak een secundaire plaats. Nochtans bevatten net die feiten de essentie van het ganse verhaal. In dit artikel graven we wat dieper, voorbij de oppervlakte. Data liegt niet en helpt ons evoluties te begrijpen. Want daarover moet politiek gaan. De realiteit waarin we bestaan bevatten en bijsturen indien nodig.

 

Lees meer

Migratie is een erg gevoelig thema binnen het politieke debat. Partijen lijken vooral te strijden rond allerlei aannames, veronderstellingen en gevoelens. De feiten hebben vaak een secundaire plaats. Nochtans bevatten net die feiten de essentie van het ganse verhaal. In dit artikel graven we wat dieper, voorbij de oppervlakte. Data liegt niet en helpt ons evoluties te begrijpen. Want daarover moet politiek gaan. De realiteit waarin we bestaan bevatten en bijsturen indien nodig.

 

Lees meer

Verkiezingen 2024

Migratie

Migratie is een erg gevoelig thema binnen het politieke debat. Partijen lijken vooral te strijden rond allerlei aannames, veronderstellingen en gevoelens. De feiten hebben vaak een secundaire plaats. Nochtans bevatten net die feiten de essentie van het ganse verhaal. In dit artikel graven we wat dieper, voorbij de oppervlakte. Data liegt niet en helpt ons evoluties te begrijpen. Want daarover moet politiek gaan. De realiteit waarin we bestaan bevatten en bijsturen indien nodig.

Lees meer

Communautair

In een land waarin regionale verschillen domineren, blijft de verdeeldheid tussen Vlaanderen en Wallonië een persistent en heikel onderwerp. De Belgische staatsconstructie weerspiegelt deze verdeeldheid op alle niveaus van het sociopolitieke leven, wat niet alleen resulteert in een politieke impasse, maar ook in economische onrechtvaardigheid.

 

Lees meer

Internationale politiek

Grote veranderingen op wereldniveau zorgen ook in Vlaanderen voor nieuwe uitdagingen, en vergen bewuste beleidskeuzes om daarmee om te gaan. De erosie van een wereldorde gebaseerd op Westerse dominantie en internationaal aanvaardde gedragsregels kan Vlaanderen significante economische schade berokkenen. Door de verworvenheid van de Vlaamse economie binnen Europa, is het dan ook duidelijk dat het ondersteunen van meer Europese strategische autonomie zowel op economisch als militair vlak de Vlaamse positie ten goede komt. Zo’n beleid is echter niet vanzelfsprekend en zal een strikte balans vergen tussen: het beteugelen van interne Europese integratie en het bewerkstelligen van externe Europese strategische autonomie.

Lees meer

Economie

 

De werkgroep die zich focuste op economie besloot zijn visie uit te drukken in drie aparte teksten. De eerste buigt zich over de macro-economische beschrijving van de Belgische gewesten. Daarna wordt het Belgisch economisch beleid bekeken door de bril van diezelfde gewesten. Eindigen doet de werkgroep met een analyse van de voorstellen die de politieke partijen doen omtrent economie. Zo voorzien de drie delen een uitgebreide kijk op de hedendaagse toestand, en de kritiek die daarrond kunnen geformuleerd worden.

Lees meer

bottom of page